OFICINES: T (+34) 93 540 30 00 · portmasnou@portmasnou.es · 41º 28' 30" N / 02º 18' 47" E

PORT MASNOU

el teu punt de partida, 365 dies

amb la major exposició d'embarcacions d'ocasió

les millors nàutiques, ofertes i serveis

INICIINSTAL·LACIONSSERVEISTARIFESLOCALITZACIÓNOTICÍESVAIXELLS D'OCASIÓ
Manteniment elèctric, moltes vegades oblidat, i la majoria de vegades la causa de greus accidents.
Publicada el 14/02/22
Empreses, Servicios,

Per desgràcia són molts els incidents que han sofert els ports esportius per falta de manteniment preventiu per part dels propietaris de les embarcacions.

El manteniment és totalment necessari, però no solament del motor, bombes, equips de seguretat i altres elements habituals en les revisions periòdiques, si no una revisió exhaustiva de la instal·lació elèctrica ha de ser un altre factor SEMPRE present en la nostra embarcació.

Tal com ens explica el Carlos Nuñez, enginyer en Electrònica de Telecomunicacions, de l’empresa Ventus Electrónica Náutica, amb oficina al Port Masnou

“La falta de “obligació” i el desconeixement dels armadors ha de ser la causa per la qual ens trobem amb massa freqüència en els vaixells en els quals treballem unes instal·lacions elèctriques, tant de 230V com de 12V i 24V, fora de tota normativa i, en molts casos, potencialment perilloses.”

La majoria d’incendis a bord són provocats per causes relacionades amb el sistema elèctric del vaixell. Però més enllà d’un possible incendi, el fallo elèctric a bord pot provocar-nos situacions de perill, podrien deixar-nos sense comunicacions, sense sistemes de navegació, sense detecció d’incendis o gasos, sense mitjans de ventilació o fins i tot sense control del govern del vaixell. A l’embarcacions d’esbarjo (que no vaixells d’esbarjo, vaixells de passatge i vaixells pesquers o mercants) no existeix en la legislació espanyola cap normativa d’obligat compliment quant a les instal·lacions de baixa tensió a bord es refereix. Així com la legislació regula amb el REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió) la idoneïtat d’obligat compliment de les instal·lacions elèctriques en terra, el REBT no incorpora a les embarcacions d’esbarjo (la Instrucció Tècnica Complementària ITC-42 del REBT només inclou fins a la torreta de subministrament elèctric del port).

Que no existeixi “reglamentació obligada” no significa que no existeixi aquesta reglamentació.

L’ISO 13297, replicada a la Norma Espanyola UNE-EN ISO13297, l’última edició de la qual és amb data de setembre del 2021, especifica els requisits de les instal·lacions de corrent continu (CC) i corrent altern (CA) per a les embarcacions d’esbarjo. És més, actualment (i afortunadament) ja hi ha diversos ports esportius que obliguen als armadors en els seus contractes d’amarrament al compliment d’aquesta norma.

Des de Port Masnou recordem la importància de realitzar totes les revisions periòdiques i el manteniment preventiu de la seva embarcació, un manteniment que ha d’incloure la revisió de les instal·lacions elèctriques, on empreses com Ventus Electrónica Náutica en el propi port, realitzen l’anàlisi preventiu i posteriors treballs per a garantir la seguretat de la seva embarcació, tant quan estigui navegant com quan estigui l’embarcació amarrada.


PORT MASNOU · El Masnou ( 08320 ) Barcelona · OFICINAS: T (+34) 93 540 30 00 · portmasnou@portmasnou.es · 41º 28' 30" N / 02º 18' 47" E