OFICINES: T (+34) 93 540 30 00 · portmasnou@portmasnou.es · 41º 28' 30" N / 02º 18' 47" E

PORT MASNOU

el teu punt de partida, 365 dies

amb la major exposició d'embarcacions d'ocasió

les millors nàutiques, ofertes i serveis

INICIINSTAL·LACIONSSERVEISTARIFESLOCALITZACIÓNOTICÍESVAIXELLS D'OCASIÓ
RECOMANACIONS SOBRE L’APLICACIÓ ALS PORTS- 08.06.2020
Publicada el 08/06/20
Activitats, COVID 19, PortMasnou,

A més de les activitats permeses en les condicions que corresponen a les fases anteriors, en la fase 2 es permet:

Fase 2:
Regió Sanitària Girona i Regió Sanitària Barcelona (inclou els 3 àmbits): Metropolità Sud, Barcelona Ciutat, i Metropolità Nord.
En conjunt, el litoral des de Cunit fins a Portbou

La navegació d’esbarjo a les persones amb domicili dins de la mateixa regió sanitària en que es trobi l’embarcació o vaixell i dintre dels límits de la regió sanitària de residència fins a un màxim de 12 milles de distància del port o amarrador on es trobi l’embarcació.

La navegació es permet amb un màxim d’ocupants de fins al 75 % de la capacitat establerta
pel certificat de l’embarcació, o fins al 100% si es tracta de residents en el mateix domicili,
amb un límit màxim en qualsevol cas de 10 persones. Aquesta condició és d’aplicació a les
activitats esportives o d’esbarjo de pesca i busseig.

La navegació en la modalitat de lloguer o xàrter es permet en les mateixes condicions, per a les persones amb domicili en la mateixa regió sanitària on es trobi l’empresa de lloguer. En
el cas de motos de lloguer només s’admet la navegació d’una persona, excepte per residents en el mateix domicili.

A més de les activitats permeses en les fases 0 i 1 també es permet
Llibertat de circulació de les persones per la regió sanitària de residència, sens perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a d’altres per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, retorn a la residència habitual, assistència o cura de gent gran i/o dependents, o causa de força major o necessitat.

Les persones menors de 70 anys poden fer nàutica esportiva en grup de fins a 15 persones, limitació que no afecta en el cas de persones que convisquin, a qualsevol hora del dia excepte en les franges horàries de 10.00 h a 12:00 h i de 19:00 h a 20:00 h, que queden reservades per a les persones a partir de de 70 anys.

Aquestes franges horàries poden ser modificades per la Generalitat.

En qualsevol cas han de respectar-se les mesures de seguretat i higiene i les de distància interpersonal d’almenys 2 metres o, en el seu defecte, mesures alternatives de protecció física, higiene de mans i normes de seguretat.

http://ports.gencat.cat/wp-content/uploads/2020/06/Recomanacions_PORTS_actualitzada_08_06_2020.pdf


PORT MASNOU · El Masnou ( 08320 ) Barcelona · OFICINAS: T (+34) 93 540 30 00 · portmasnou@portmasnou.es · 41º 28' 30" N / 02º 18' 47" E